Joanna Sikorska "WYŁADOWANIA"

 

Punktem wyjścia do realizacji malarskiej jest poszukiwanie korelacji między zjawiskami naturalnymi a człowiekiem i jego emocjami. Za pomocą obrazu Artystka ukazuje zależność między światem natury a psychiką człowieka. Każda emocja jest inna i każdy obraz z cyklu ma znamiona indywidualności. Istotne dla Joanny było znalezienie odpowiedniej formy, znaku który obrazowałby emocje. Za pomocą plam i linii buduje ona na płaszczyźnie dany stan i jemu podporządkowuje zapis malarski i użyte środki. Nie bez znaczenia jest również sama tkanka malarska, którą natęża się lub osłabia. W zależności od emocji prace mają różną fakturę, a kolory kontrastują ze sobą. Geometryczne linie, charakterystyczne dla większości prac, tworzą kontrast z plamą barw i są zapisem napięcia, które towarzyszy zjawiskom przyrody i emocjonalności.

 

Wystawa indywidualna: 12.09 - 26.09.2013

 

 

© 2017 Galeria Kuratorium   Sienna 43a 00-121 Warszawa