Wernisaż odby się 13 czerwca 2013. Podczas wydarzenia zagrał dj POLASTRI. 
"Sztuczny świat” – to efekt krytycznego spojrzenia Jana Możdżyńskiego na wszechobecny konsumpcjonizm, pogoń ludzi za pieniądzem i fikcyjnymi wartościami oraz kultywowanie mitu idealnego ciała. Malarstwo Jana ma zwrócić uwagę na zjawiska ważne dla Artysty. Prezentowane obrazy w nieoczywisty sposób odwołują się do wartości, które przemijają, takich jak patriotyzm, wierność ideałom, dobro i miłość. Cześć z nich jest natomiast rodzajem alegorycznego przedstawienia ułomności współczesnego świata. W pracach ważną rolę odgrywa prawda malarska ukazywana przez różnicowanie faktur i planów, oraz intensywne zestawienia kolorystyczne, które układają się w idealnej kompozycji.
 

© 2017 Galeria Kuratorium   Sienna 43a 00-121 Warszawa